FANDOM


Hier ist eine Liste aller Personen, die am Spiel Mario Kart: Double Dash!! beteiligt waren.

Executive Producer Bearbeiten

Producers Bearbeiten

Chief director Bearbeiten

 • Kiyoshi Mizuki

Directors Bearbeiten

 • Yasuyuki Oyagi
 • Futoshi Shirai
 • Daiji Imai

Assistant director Bearbeiten

 • Kentaro Tominaga

Program director Bearbeiten

 • Kenji Yamamoto

Programming Bearbeiten

 • Tsutomu Kaneshige
 • Satoru Osako
 • Katsuhisa Sato
 • Jyunya Kameda
 • Yusuke Shiraiwa
 • Masahiro Kawano

Design Manager Bearbeiten

 • Tsuyoshi Watanabe

Art director Bearbeiten

 • Junji Morii

Course design Bearbeiten

 • Hiromu Takemura
 • Hirotake Ohtsubo
 • Yoshihisa Morimoto
 • Yu Kudo

Graphic design Bearbeiten

 • Yo Ohnishi
 • Akiko Hirono
 • Keisuke Nishimori
 • Tomomi Iwasaki
 • Aya Oyama
 • Ryuji Kobayashi
 • Marumi Nakajyo

Screen design Bearbeiten

 • Yoshihiro Matsushima

Effect design Bearbeiten

 • Haruyasu Ito

Demo design Bearbeiten

 • Naoki Mori
 • Takumi Kawagoe
 • Hiroyasu Kuwabara

Music Bearbeiten

 • Shinobu Tanaka
 • Kenta Nagata

Sound effects Bearbeiten

 • Taro Bando

Sound programming Bearbeiten

 • Yoji Inagaki

Voices Bearbeiten

Progress Management Bearbeiten

 • Keizo Kato

Tool design / programming Bearbeiten

 • Tool Support Team

Technical Support Bearbeiten

 • Masahiro Takeguchi
 • Tetsuya Sasaki
 • Daisuke Nakamura

Debug Support Bearbeiten

 • Ichiro Suzuki

Debug Bearbeiten

Special thanks Bearbeiten

 • Keijiro Inoue
 • Tomoaki Kuroume
 • Satoshi Furukawa
 • Minoru Narita
 • Yoshihito Ikebata
 • Kenta Sato
 • Shigeo Touma

Localization design Bearbeiten

 • Takahiro Hamaguchi
 • Yasutomo Nishibe
 • Kenji Shinmoto
 • Mizue Soda
 • Hiroko Tsuji
Nutzung von Community-Inhalten gemäß CC-BY-SA , sofern nicht anders angegeben.